service-pic

Tjänster

Wisetalk är redan från början ett kraftfullt och användarvänligt verktyg. Fyll på med kunskap för att säkra att du kramar ut mesta möjliga nytta ur alla smarta funktioner.

Konsultstöd

En del konsulter kan det mesta om systemutveckling, medan andra är riktigt vassa inom försäkring och finans. Våra konsulter ger dig båda delarna. Lika hemma inom teknik som i försäkrings- och finansvärlden ger de dina utvecklingsprojekt en flygande start. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap om branschens standarder och ger produktbolag stöd med kravställning, utformning och testning när de ska förse sina distributörer med information och beståndsfiler.

Vår expertkunskap omfattar:

  • Beståndsfiler (Mis-Life) och andra format
  • Provisionsfiler
  • SSEK
  • Depåfiler
  • Värderingsfiler

Utbildning

Lär dig och din organisation att snabbt få ut maximalt av Wisetalk. Många av våra uppdragsgivare kommer tillbaka för fördjupningskurser eller för att utbilda fler personer i sin organisation. En utbildning hos oss är en investering som snabbt betalar sig.

Vi erbjuder följande Wisetalk-utbildningar:

  • Antingen i era lokaler eller i en extern lokal.
  • En eller flera personer loggar in och erbjuds utbildning av önskade delar.
  • Skräddarsydd utbildning. Anpassad efter ditt företags önskemål.

Allt utbildningsmaterial ingår. De senaste två åren har våra utbildningar i snitt fått 4,2 på en femgradig betygsskala.

För mer information om utbildning, ta kontakt med oss på marknad@wisetalk.se eller ring 08-55 113 100.